نخستین کنگره شهدای دانش آموز دختر مازندران برگزار شد

در سایت گرگاندخت مطلب نخستین کنگره شهدای دانش آموز دختر مازندران برگزار شد مشاهده می کنید
نخستین کنگره شهدای دانش آموز دختر مازندران با حضور زنان و بانوان ایثارگر مازندران در ساری برگزار شد.
ممنون بابت بازدید از سایت gorgandokht.ir گرگاندخت