محدثه میرحسینی

محدثه میرحسینی

نمایشگاه آثار هنری و صنایع دستی گرگاندخت در تاریخ 10/04/1393 در محل خانه تاریخی شفیعی (خانه گرگان) افتتاح و به مدت یک ماه در طول ماه مبارک رمضان برگزار شد.

این نمایشگاه شامل تولیدات خانگی چندین نفر از بانوان سرزمین گرگان بود.

 

Presets
Main Style
Patterns
Accent Color
Apply

ورود اعضا