پنج شنبه, 30 بهمن 1393
سیاه چادرنشینان استرآباد
عکاس: مصطفی قلی شامبیاتی
تاریخ: 1319 قمری
آرشیو: گرگاندخت
سیاه چادرنشینان استرآباد
عکاس: ژادک دمورگان
تاریخ: 1890م (مطابق 1307ق و1268ش)
آرشیو: گرگاندخت

یک طایفه از کولی های استرآباد معروف به طایفه ی "جوکی" که در دو فصل زمستان و بهار در بیرون دروازه چهل دختر استرآباد در داخل سیاه چادرها ساکن بودند و در فصل های تابستان و پاییز به ارتفاعات جنوبی ایالت استرآباد کوچ کرده و در حاشیه ی روستاهای کوهستانی مستقر می شدند. شغل مردان این طایفه آهنگری بود. زنان این طایفه در بین طایفه از کمترین جایگاه برخوردار بودند و با این که بخش عمده ی مسؤلیت اداره ی زندگی بر عهده ی آنان بود اما کمترین بهایی به آنان داده نمی شد. (گرگاندخت)

پنج شنبه, 30 بهمن 1393
دختران کنسول روس در استرآباد
عکاس: خان بابا حسینی
تاریخ: حدود 1318 قمری
آرشیو: گرگاندخت
خانواده کنسول روس در استرآباد
عکاس: خان بابا حسینی
تاریخ: حدود 1318 قمری
آرشیو: گرگاندخت

توضیحات: مکان کنسولگری روسیه در استرآباد در ادوار مختلف از اوایل دوران ناصری در بناهای استیجاری متعدد بوده است. لکن همواره این بناهای استیجاری در گذر باغشاه استرآباد بوده و به همین دلیل معاشرت خانواده های ساکن در گذر باغشاه استرآباد با خانواده ی کنسول های متعدد روس بر روی آداب و روند زندگی آن ها تأثیر گذار بوده است. علاوه بر این معاشرت اهالی گذر باغشاه با خانواده ی کنسول وقت سبب شده بود که تا حدودی از امکانات رفاهی و به ویژه پزشکی آنان نیز بهره مند شوند.

پنج شنبه, 30 بهمن 1393

آئين هاي عاشورايي زنان استرآباد
درگفتگو با ملا صديقه بيگم شيرنگي
گفتگو: نگار يدالهي، محمود اخوان


صديقه بيگم شيرنگي فرزند آقا سيد نصرالله و خديجه بيگم شيرنگي در سال 1304 خورشيدي در محله ي دربنو استرآباد (گرگان) ديده به جهان گشود. از 6 سالگي آموزش قرآن و خواندن تعزيه و روضه را نزد ملا صغرا بيگم عقيلي آغاز نموده و فنون روضه و تعزيه را نزد ملا شمسي بيگم عقيلي تكميل نمود.
ملا صديقه بيگم شيرنگي (ميرحيدري) اكنون پيشكسوت زنان روضه خوان و تعزيه خوان گرگان است.

س ـ كار تعزيه خواني را از كي شروع كرديد؟
ج ـ من از حدود 5 ـ 6 سالگي براي آموزش قرآن پيش ملا صغرا بيگم رفتم و تا 7ـ 8 سالگي قرآن را تكميل كردم. همزمان با آموختن قرآن، با روش هاي تعزيه و روضه هم آشنا شدم و تا 18ـ19 سالگي تحت تعليم ملا صغرا بيگم بودم.

Presets
Main Style
Patterns
Accent Color
Apply

ورود اعضا